Het op de juiste wijze kwalificeren van lassers, lasmethoden en bedrijven is complex. Het vergt veel kennis en deskundigheid om te voldoen aan de huidige, geldende lasnormen en –eisen.

DKD Lasopleidingen is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs- en persoonskwalificaties met betrekking tot de lastechniek. Een deskundig team van lastechnici adviseert bedrijven en particulieren in het maken van de juiste keuzen ten aanzien van normen en essentiële lasvariabelen. De lastechnici van DKD Lasopleidingen  zijn continue aanwezig binnen de lastechnische industrie en hebben zitting in relevante, innovatieve commissies waardoor de laatste stand van zaken ten aanzien van de lastechniek is gewaarborgd.

DKD Lasopleidingen kwalificeert onder toezicht van Det Norske Veritas (D.N.V.)

Door samenwerkingsovereenkomsten is DKD Lasopleidingen gemachtigd om zelfstandig kwalificaties af te kunnen nemen.

DKD Lasopleidingen onderscheidt zich met het kwalificeren door haar snelle doorlooptijd, de flexibiliteit en de grote mate van lastechnische deskundigheid.