Het op de juiste wijze kwalificeren van lassers, lasmethoden en bedrijven is complex. Het vergt veel kennis en deskundigheid om te voldoen aan de huidige, geldende lasnormen en –eisen.

DKD Lasopleidingen is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs- en persoonskwalificaties met betrekking tot de lastechniek.

Een deskundig team van lastechnici adviseert bedrijven en particulieren in het maken van de juiste keuzen ten aanzien van normen en essentiële lasvariabelen. De lastechnici van DKD Lasopleidingen  zijn continue aanwezig binnen de lastechnische industrie en hebben zitting in relevante, innovatieve commissies waardoor de laatste stand van zaken ten aanzien van de lastechniek is gewaarborgd.